HRV

Cijene su prikazane u hrvatskim kunama i eurima,
prema fiksnom preračunskom tečaju 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices are displayed in Croatian currency (kuna) and euros,
at a fixed exchange rate of 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi sono indicati in valuta croata (kuna) ed euro,
in base al tasso di conversione fisso del 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


Dostava

Preduvjet otpreme / isporuke robe

Preduvjet otpreme / isporuke robe i/ili usluga, osim u slučaju gotovinskog plaćanja novčanicama / kovanicama u našoj trgovini (uključujući pouzeće, ali isključivo na teritoriju Republike Hrvatske), jeste predautorizirana kartična, odnosno PayPal ili KEKS Pay transakcija ili prispjeće uplate na jedan od transakcijskih računa tvrtke Lumbertrans d.o.o., svaki od kojih zahtijeva određeni vremenski rok za provedbu.
Lumbertrans d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može proizaći za kupca, a temeljem ustaljenih procedura i vremenskih rokova neophodnih za provedbu transfera novca od strane za to ovlaštenih institucija. 

Otpremu / isporuku robe i/ili usluga NE vršimo temeljem dostavljene potvrde o uplati iz poštanskog ureda, banke ili druge financijske institucije, kao niti temeljem bilo kojeg sredstva osiguranja plaćanja.


Priprema i otprema pošiljke

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo adekvatno pripremiti pošiljku za otpremu prema vlastitoj prosudbi u skladu s njenim volumenom, masom i sadržajem, a s ciljem očuvanja njene cjelovitosti.

Ukoliko se radi o specifičnim pošiljkama koje upravo zbog svojeg volumena, mase, sadržaja ili iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga zahtijevaju povećanu brigu glede pripreme i/ili posebno rukovanje prilikom ukrcaja/iskrcaja, odnosno prijevoza pošiljke, uključujući upotrebu adekvatne ambalaže i zaštitnog materijala, Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo naplate tovrstne usluge ovisno o konkretnom slučaju, odnosno ograđuje se od svake odgovornosti za troškove koji takvim postupanjem mogu proizaći za kupca. 

Narudžbe robe dostupne na skladištu Lumbertransa d.o.o. spremne su za otpremu u roku 24-72 sata od trenutka narudžbe. Točan rok otpreme ovisi o vremenskom terminu plasiranja narudžbe, o odabranom načinu dostave i modalitetu plaćanja, te o dinamici dnevnog prikupa pošiljki od strane kurira.


Opcije dostave / preuzimanja pošiljke

Dostava, odnosno preuzimanje pošiljke s naručenim proizvodima moguće je:
1. putem kurirskih službi / pošte
2. putem našeg terenskog prodajnog agenta
3. osobno u našoj trgovini


1. Dostava putem kurirskih službi / pošte

Dostava putem kurirskih službi / pošte dostupna je za kupce iz cijelog svijeta, te se trenutno vrši prema slijedećim opcijama:
- standardna dostava
- UPS superekspresna dostava
- preuzimanje u organizaciji samog kupca


Standardna dostava podrazumijeva slanje pošiljke na bilo koju adresu u Republici Hrvatskoj, u zemlje EU ili šire kurirskom službom ili poštom, našim ugovornim partnerima.
Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe, u skladu s volumenom, masom i sadržajem pošiljke, s obzirom na krajnju destinaciju iste, odnosno iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga kojeg je potrebno uzeti u obzir prilikom pojedinog slanja.

Dostava pošiljke kurirskim službama / poštom, našim ugovornim partnerima, vrši se prema njihovoj redovnoj satnici koja prvenstveno podrazumijeva cestovni transport, te gdje je primjenjivo željeznički ili morski, računajući uvijek od trenutka otpreme s našeg skladišta.
Za područje Republike Hrvatske to znači rok od 1-3 radna dana za paketne i paletizirane pošiljke.
Za zemlje EU spomenuti rokovi iznose od 2 do 10 radnih dana.
Za sve ostale zemlje rok dostave ovisi, osim o tranzitnom vremenu do pojedine destinacije, i o vremenu potrebnom za obavljanje carinskih formalnosti.

UPS superekspresna avionska dostava dostupna je isključivo za međunarodne pošiljke.
Namijenjena je onim kupcima kojima rokovi standardne dostave ne odgovaraju već žele što hitniju isporuku robe, unatoč dodatnim troškovima koji time proizlaze. U takvim slučajevima kupca povratno kontaktiramo s točnom informacijom o roku isporuke i cijeni tovrstne usluge.

Preuzimanje u vlastitoj organizaciji omogućeno je svim kupcima bez obzira na destinaciju robe koji imaju ugovor s određenom kurirskom službom s kojom Lumbertrans d.o.o. ne surađuje, odnosno raspolažu povoljnijim cijenama prijevoza u odnosu na one koje Lumbertrans d.o.o. zaračunava.
U tom slučaju kupac je dužan sam organizirati prikup (naručiti preuzimanje pošiljke), ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca, podrazumijeva se da je isti upoznat sa svim uvjetima njihova poslovanja, te je dužan podmiriti svaki trošak koji proizlazi iz preuzimanja, dostave i isporuke pošiljke direktno kurirskoj službi.
Lumbertrans d.o.o. nije upoznat s cijenama, rokovima i uvjetima dostave kurirskih službi koje nisu naši ugovorni partneri i koje preuzimaju pošiljku po izričitom nalogu kupca, te se ograđuje od svake odgovornosti koja time može proizaći.
Posebno naglašavamo da u ovakvim slučajevima rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na kupca u trenutku predaje pošiljke kuriru.

Predaju robe kurirskim službama subotom, nedjeljom i blagdanima NE vršimo.

Pošiljke se kurirskim službama predaju na slijedećoj adresi:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Kontakt broj telefona za potrebe kurirskih službi:    00385 / 51 / 274 - 477

Radno vrijeme preuzimanja pošiljki od strane kurirskih službi:  ponedjeljak - petak     12:00-16:00 satiSpecifični oblici dostave putem kurirskih službi / pošte, kao što je dostava subotom, dostava na udaljena područja, područja s ograničenim pristupom i sl. posebno se ugovaraju prilikom svakog konkretnog slučaja, uz izričit i pravodoban zahtjev od strane kupca.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga pošiljku nije moguće isporučiti na traženu adresu, već se ista vrati u naše skladište, Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo teretiti kupca za troškove povrata i manipulacije čija visina ovisi o konkretnom slučaju.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše kurirske službe / pošta, naši ugovorni partneri, rizik oštećenja robe ili njene propasti snosi Lumbertrans d.o.o. do trenutka predaje pošiljke kupcu ili trećoj osobi ovlaštenoj od strane kupca. U predmetnim slučajevima Lumbertrans d.o.o. će kao mjerodavan dokaz eventualne štete prihvatiti isključivo pismeni zapisnik kurirske službe / pošte, uz izjavu kupca popraćenu fotografijom oštećene pošiljke.

Lumbertrans d.o.o. ne odgovara za štetu uzrokovanu eventualnim kašnjenjem u isporuci kurirskih službi  / pošte nastalim zbog elementarnih nepogoda, prometnih nezgoda i zastoja, nedostupnosti primatelja ili bilo kojeg drugog opravdanog razloga, uključujući carinske formalnosti i kontrole gdje je to primjenjivo.


2. Dostava putem našeg terenskog prodajnog agenta

Dostava robe od strane našeg terenskog prodajnog agenta dostupna je isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Ista je besplatna prilikom posjeta agenta određenom području, međutim Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo naplatiti trošak prijevoza ukoliko se radi o namjenski ugovorenoj isporuci ili specifičnoj prirodi naručene robe.

Narudžbe robe dostupne na skladištu Lumbertransa d.o.o. za koje kupac želi dostavu od strane našeg terenskog prodajnog agenta potrebno je posebno ugovoriti, odnosno provjeriti termin posjeta agenta određenom području.

Ukoliko dostavu pošiljke vrši trgovački putnik Lumbertransa d.o.o. prilikom posjete određenom području, rizik oštećenja robe ili njene propasti snosi Lumbertrans d.o.o. do trenutka predaje pošiljke kupcu ili trećoj osobi ovlaštenoj od strane kupca.


3. Osobno preuzimanje u našoj trgovini

Narudžbu robe dostupnu na skladištu Lumbertransa d.o.o. moguće je osobno preuzeti u našoj trgovini u Matuljima ili ovlastiti treću osobu za preuzimanje, ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Pošiljke se mogu osobno preuzeti na slijedećoj adresi:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Kontakt broj telefona:    00385 / 51 / 274 - 477

Radno vrijeme za osobno preuzimanje pošiljki:   ponedjeljak - petak     08:00-16:00 sati
                                                                                      subota                           08:00-12:00 sati

Ukoliko kupac ili treća osoba ovlaštena od strane kupca preuzima pošiljku osobno u skladištu Lumbertransa d.o.o., rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na istog u trenutku preuzimanja pošiljke.


Cijena dostave

Kod dostave putem kurirskih službi / pošte, naših ugovornih partnera, prijevozni troškovi se naplaćuju. Cijena istih se kalkulira prilikom zaključenja narudžbe, te je vidljiva:
            - unutar e-košarice, neposredno prije plaćanja u sistemu naše internetske trgovine
            - na ponudi/predračunu upućenom kupcu kroz sistem naše internetske trgovine i/ili putem sredstava daljinske komunikacije, pri čemu se cijena prijevoznih
              troškova kod telefonskih narudžbi priopćava usmeno

Sistem internetske trgovine automatski izračuna cijenu slijedećih prijevoznih troškova:
            - s adresom dostave na području Republike Hrvatske: za sve pošiljke do 30 kg težine
            - s adresom dostave na području zemalja EU: za sve pošiljke do 20 kg težine

Za sve pošiljke težine veće od navedenih, a posebice u slučaju vanstandardne paletizacije i voluminoznih pošiljki, te izvoznih pošiljki koje moraju proći carinske formalnosti, kao i prilikom odabira hitne avionske dostave putem UPS servisa, cijenu je potrebno provjeriti o čemu će sistem obavijestiti korisnika.

Lumbertrans d.o.o. NE obračunava i NE naplaćuje prijevozne troškove, ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca.


Besplatna dostava 

Kupci s adresom dostave u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na besplatnu standardnu dostavu kurirskom službom / poštom ukoliko su istovremeno ispoštovani slijedeći parametri:            

             - minimalna vrijednost kupljene robe unutar pošiljke: 200,00 EUR
             - maksimalna težina pošiljke: 15 kg

Ukoliko kupac ostvaruje pravo na besplatnu dostavu, isporuka se vrši putem kurirskih službi / pošte, naših ugovornih partnera, prema njihovoj redovnoj satnici, isključivo radnim danom.
Ukoliko kupcu spomenuti modalitet isporuke iz bilo kojeg razloga ne odgovara, preuzimanje, dostavu i isporuku pošiljke dužan je sam organizirati o vlastitom trošku i riziku, uz prethodnu pravovremenu obavijest Lumbertransu d.o.o.


Troškovi carinskog postupka

Sve izvozne pošiljke s adresom dostave izvan granica Europske Unije podliježu carinskom postupku.
Ukoliko nije drukčije dogovoreno, za takve je pošiljke kupac dužan podmiriti trošak carinjenja, odnosno svaki trošak koji proizlazi iz carinskog postupka.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a o čemu opširnije možete pročitati ovdje.