HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


PUNJENJE HIBRIDNIH / ELEKTRIČNIH VOZILA

10.02.2018.  |  Tehnički kutak

Predstavljamo seriju visokokvalitetnih namatalica za kablove punjenja namijenjenu "zelenoj mobilnosti".Nema više potrebe za ručnim razmatanjem / namatanjem kabela kod svakog punjenja vozila - namatalica to čini automatski za vas.

Osim toga, kabel zaštićen njenim kućištem manje se troši i duže vremena ostaje čišći, što doprinosi njegovoj funkcionalnosti i sigurnosti.


Raspon modela s cijenama dostupan ovdje. 

Serija 5000

Dužina kabela: 3+1 metar.
Tip kabela: 3G2,5 + 1x0,5
Monofazni punjač 16A. 

 

Serija 1400

Dužina kabela: 7+1 metar.
Tip kabela: 3G6 + 1x0,5 ili 5G2,5 + 1x0,5
Punjač: monofazni 32A / trofazni 16A ili 32A

 

Tipologija korištenih konektora:


Konektor tip 1 SAE J1772-2009
Konektor tip 1 predstavlja sjeverno-američki i japanski standard, u pravilu veoma čest na vozilima, ali ne i na punionicama.
Koristiti se može isključivo za monofazno punjenje: maksimalno 32A 230V.
Snabdijeven je s 5 kontakata:
- 3 kontakta za snagu: L1 / N / PE
- 2 kontakta za komunikaciju: PP (blizina) / CP (kontrola pilota)

 

Konektor tip 2 VDE-AR-E 2623-2-2
Konektor tip 2 predstavlja europski standard za punionice s izmjeničnom strujom. Također je najčešće korišten tip konektora na električnim vozilima europskih proizvođača.
Može se koristiti za monofazno, kao i za trofazno punjenje:
maksimalno 32A 230V / 32A 400V.
Snabdijeven je sa 7 kontakata:
- 5 kontakata za snagu: L1 / L2 / L3 / N / PE
- 2 kontakta za komunikaciju: PP (blizina) / CP (kontrola pilota)

  

« Natrag
© Developed by CommerceLab