HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


PDV za EU kupce

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a s kojima pozivamo korisnike naše internetske trgovine da se upoznaju u nastavku.

Sve cijene prikazane u našoj internetskoj trgovini, odnosno na internetskim stranicama www.lumbertrans.com sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%, bez obzira radi li se o cijenama izraženim u hrvatskim kunama ili eurima.

Lumbertrans d.o.o. isporučuje naručene proizvode fizičkim i pravnim osobama unutar slijedećih zemalja članica Europske Unije (EU):
Austrija / Belgija / Bugarska / Češka / Danska / Estonija / Finska / Francuska / Grčka / Irska / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Mađarska / Nizozemska / Njemačka / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Španjolska / Švedska.
Isporuke na teritorij Cipra i Malte su dostupne, ali uz određena ograničenja, te stoga molimo kupce iz tih zemalja članica da nas prethodno kontaktiraju na adresu elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr glede detalja.

Isporuke fizičkim osobama unutar EU (b2c)

Sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce - fizičke osobe s adresom unutar Europske Unije vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a.

Isporuke pravnim osobama unutar EU (b2b)

Za sve kupce - pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga se oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom svake kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

  • - točan naziv
  • - potpunu adresu
  • - pridruženi PDV identifikacijski broj

U slučaju registracije navedeni podaci ostaju pohranjeni na korisničkom računu, te ih pri eventualnim budućim prijavama/kupovinama nije potrebno ponovno upisivati, već se oni automatski učitavaju.
Navedene podatke moguće je u svakom trenutku izmijeniti putem korisničkog računa.

Prilikom svake kupovine, a neposredno prije definitivne potvrde narudžbe i plaćanja, sistem će automatski provjeriti valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja putem VIES baze. Provjera se vrši u realnom vremenu i u pravilu traje nekoliko sekundi.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije.
Upravo zbog činjenice da se radi o vanjskom servisu neovisnom o  internetskim stranicama www.lumbertrans.comisti nije u domeni administracije i održavanja naše tvrtke. Slijedom toga, Lumbertrans d.o.o. ne može jamčiti dostupnost spomenutog servisa u svakom trenutku, kao ni ispravnost njegova rada, niti može odgovarati za bilo kakvu štetu uzrokovanu poteškoćama u plasiranju narudžbe / izvršenju kupovine zbog nedostupnosti spomenutog  servisa ili neispravnosti njegova rada.

Ukoliko provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja bude uspješna, sistem će o tome obavijestiti korisnika prikazom potvrdne poruke, te će automatski ažurirati cijene u košarici i prikazati ih umanjene za iznos PDV-a.

Ukoliko provjera valjanosti pokaže da je PDV identifikacijski broj nevaljan, potrebno je provjeriti da li je isti ispravno unesen. Ako je unos ispravan, ali sustav za provjeru i dalje prikazuje poruku o nevaljalosti broja, molimo korisnika da nas o tome obavijesti putem adrese elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr. 
Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo u tom slučaju kontaktirati nadležnu poreznu upravu i zatražiti ponovnu provjeru podataka, te po zaprimljenom odgovoru povratno obavijestiti kupca.

Svaki kupac - pravna osoba čija je kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga slijedom iznad navedenog oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, dužan je postupiti glede obračuna i prijave PDV-a u matičnoj zemlji sukladno važećoj zakonskoj regulativi te zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Svakom kupcu - pravnoj osobi čija kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga zbog neodgovarajućeg ili nevažećeg PDV identifikacijskog broja ne može biti oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, podrazumijeva da će isti biti obračunat i naplaćen u punom iznosu.

Trostrani posao (Reverse charge)

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo ugovaranja trostranog posla.
Trostrani posao je transakcija u kojoj sudjeluju tri porezna obveznika iz tri različite članice Europske Unije, za ista dobra koja se otpremaju od prvog isporučitelja zadnjem kupcu. Zadnji kupac (krajnji stjecatelj dobara) ima pritom obvezu obračuna i prijave PDV-a sukladno važećoj zakonskoj regulativi matične zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Račun

Za svaku kupovinu, odnosno isporuku dobara i usluga fizičkim i pravnim osobama Lumbertrans d.o.o. će izdati pravovaljani račun sa svim propisanim elementima sukladno odredbama hrvatske i europske zakonske regulative.
Račun će biti dostupan
 u papirnatom obliku unutar pošiljke s naručenim proizvodima.