HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Generatori ozona

Generatori ozona su uređaji koji tretiranjem atmosferskog zraka u nekom prostoru stvaraju ozon. Generatori ozona ne zahtijevaju nikakvo održavanje niti slične radove, nemaju potrošnog materijala niti potrošnih dijelova. Osim toga, za rad ne upotrebljavaju nikakve štetne proizvode i tvari po okoliš i ne ostavljaju nikakve ostatke ni tragove (razgrađuje se na O2-kisik). Ozon (O3) je gas karakterističnog i intenzivnog mirisa (sličnog češnjaku) čije su molekule sastavljene od 3 atoma kisika (02). Ozon je jaki antibakterijski i antioksidacijski agens koji je zahvaljujući upravo svojim antioksidacijskim svojstvima u stanju neutralizirati viruse, bakterije, plijesan, gljivice, parazite. Dezinfekcijsko i dezodorirajuće djelovanje ozona ovisi upravo o njegovom velikom oksidacijskom kapacitetu koje u obliku gasa (plina) pruža niz prednosti. Ozon u potpunosti pročišćava zrak i odstranjuje neugodne mirise. Ozon u potpunosti odstranjuje mirise iz prostorija i površina (kabina vozila, plovila, prostorija, stanova, rashladnih komora i sl.). Vrlo je efikasan protiv mirisa dima od cigareta, hrane i životinja. Brzo uništava i ubija sve mikroorganizme (viruse, bakterije, spore, plijesan, parazite i protozoe). Prilikom tretmana prostora sa generatorom ozona, prostor mora biti zatvoren (prozori, vrata i drugi otvori) a u prostoru ne smiju biti ljudi niti životinje. Poželjno je postavljanje ventilatora koji ubrzava difuziju zraka. Po završetku tretmana potrebno je obavezno provjetriti prostor. Primjer proračuna trajanja tretmana generatorom ozona za prostor veličine 3x4x3 m 3x4x3 m = 36 m3 36 / 2 = 18 minuta

6 Artikala

Postavi padajućim redosljedom
po stranici

tablično  redno 

6 Artikala

Postavi padajućim redosljedom
po stranici

tablično  redno