HRV

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Iznos za koji će biti terećen račun vaše kreditne kartice izračuna se konverzijom eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. L’importo che verrà addebitato sul conto della carta di credito sarà calcolato mediante la conversione del prezzo dagli euro alle kune croate secondo il tasso di cambio corrente della Banca Nazionale croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


Generatori ozona

Generatori ozona su uređaji koji tretiranjem atmosferskog zraka u nekom prostoru stvaraju ozon. Generatori ozona ne zahtijevaju nikakvo održavanje niti slične radove, nemaju potrošnog materijala niti potrošnih dijelova. Osim toga, za rad ne upotrebljavaju nikakve štetne proizvode i tvari po okoliš i ne ostavljaju nikakve ostatke ni tragove (razgrađuje se na O2-kisik). Ozon (O3) je gas karakterističnog i intenzivnog mirisa (sličnog češnjaku) čije su molekule sastavljene od 3 atoma kisika (02). Ozon je jaki antibakterijski i antioksidacijski agens koji je zahvaljujući upravo svojim antioksidacijskim svojstvima u stanju neutralizirati viruse, bakterije, plijesan, gljivice, parazite. Dezinfekcijsko i dezodorirajuće djelovanje ozona ovisi upravo o njegovom velikom oksidacijskom kapacitetu koje u obliku gasa (plina) pruža niz prednosti. Ozon u potpunosti pročišćava zrak i odstranjuje neugodne mirise. Ozon u potpunosti odstranjuje mirise iz prostorija i površina (kabina vozila, plovila, prostorija, stanova, rashladnih komora i sl.). Vrlo je efikasan protiv mirisa dima od cigareta, hrane i životinja. Brzo uništava i ubija sve mikroorganizme (viruse, bakterije, spore, plijesan, parazite i protozoe). Prilikom tretmana prostora sa generatorom ozona, prostor mora biti zatvoren (prozori, vrata i drugi otvori) a u prostoru ne smiju biti ljudi niti životinje. Poželjno je postavljanje ventilatora koji ubrzava difuziju zraka. Po završetku tretmana potrebno je obavezno provjetriti prostor. Primjer proračuna trajanja tretmana generatorom ozona za prostor veličine 3x4x3 m 3x4x3 m = 36 m3 36 / 2 = 18 minuta

6 Artikala

Postavi padajućim redosljedom
po stranici

tablično  redno 

6 Artikala

Postavi padajućim redosljedom
po stranici

tablično  redno