HRV

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Iznos za koji će biti terećen račun vaše kreditne kartice izračuna se konverzijom eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. L’importo che verrà addebitato sul conto della carta di credito sarà calcolato mediante la conversione del prezzo dagli euro alle kune croate secondo il tasso di cambio corrente della Banca Nazionale croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


Rabljena oprema

U nastavku donosimo pregled rabljene servisne opreme stavljene na prodaju od strane naših stalnih kupaca.
Svaki oglas naveden u nastavku sadrži kontakt podatke vlasnika proizvoda s kojim zainteresirani kupac direktno kontaktira.

Lumbertrans d.o.o. NE prodaje rabljene uređaje i opremu, NE posreduje prilikom prodaje ovdje oglašenih proizvoda, te NE jamči za njihovu ispravnost, održavanje i/ili dostupnost rezervnih dijelova.Odzračnik za kočnice

Marka: Raasm
Model: 10705
Godina proizvodnje: 2017.

Odzračnik je opremljen:
- spremnikom za ulje kapaciteta 5 litara
- fleksibilnom cijevi dužine 3 metra
- sigurnosnim ventilom tariranim na 10 bara
- regulatorom pritiska
- s 2 kantice i lijevkom

- određenim čepovima za pojedine vrste vozila

Cijena: na upit.
Prodavatelj: AB Motors - Buzet
Kontakt: 098/434-626 - Alen  Ispitni stol za benzinske injektore

  • Marka: SPIN
  • Model: JET SERVICE 295
  • God. proizvodnje:  1999.
  • napajanje. 220
  • istovremeno ispitivanje i pranje 6 injektora
  • 9 tvorničkih programa za testiranje pod različitim režimima
  • 1 program za postavljanje vlastitih parametara
  • grijana ultrazvučna kada 2,75 litara sa timerom
  • uređaj nema mogućnost testiranja Fsi i Gdi injektora

Cijena: 10.000,00kn + PDV
Prodavatelj: BOLJEŠIC SERVIS – Lovran
Kontakt: tel. 051/294-970 ili 091/535 61 80 – Boris