HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Servis i rezervni dijelovi

Osiguravamo rezervne dijelove, te usluge popravka i održavanja za uređaje i opremu iz našeg prodajnog asortimana, isključivo brendova čiji smo zastupnici.
Molimo imajte na umu da opremu drugih proizvođača NE servisiramo.

Servis određenog proizvoda potrebno je prethodno ugovoriti s našim osobljem; telefonski, putem faxa, elektroničke pošte ili kontakt forme u sklopu ove stranice.
Servis u pravilu vršimo u prostoru naše tvrtke, osim u slučaju uređaja ili opreme čija priroda zahtijeva terensku intervenciju našeg osoblja.

Ukoliko namjeravate dostaviti nam određeni proizvod na servis, molimo organizirati isporuku osobno ili putem pošte, odnosno kurirskih službi na slijedeću adresu:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji

Radno vrijeme naše tvrtke:

ponedjeljak-petak             08:00-17:00
subota                                 08:00-13:00
nedjeljom i blagdanom      zatvoreno

Kontakt telefon za potrebe kurirskih službi: 051/274-477.

Trošak dostave proizvoda na servis podmiruje pošiljatelj.

Nakon zaprimanja, naše osoblje će utvrditi stvarno stanje proizvoda i/ili izvršiti defektažu kvara, te Vas obavijestiti o ishodu. Ukoliko nije prethodno drukčije dogovoreno, ova usluga se naplaćuje fiksno u iznosu od 150,00 kn, te ste istu dužni podmiriti bez obzira na Vašu odluku glede daljnjeg postupanja s predmetnim proizvodom.

Ovisno o rezultatu pregleda i/ili defektaže, biti će Vam izdana pismena ponuda sa specifikacijom predviđenih troškova, te predviđenim rokom izvršenja radova.

Naše osoblje će pristupiti daljnjim radovima isključivo nakon zaprimanja Vaše pismene suglasnosti s izdanom ponudom, te zaprimanja Vaše uplate prema izdanoj ponudi.
Pismena suglasnost podrazumijeva ovjeru naše ponude potpisom (i pečatom ukoliko je korisnik pravna osoba), izjavu o prihvaćanju iste ili službenu narudžbenicu.
Pismenu suglasnost nam dostavite elektroničkom ili klasičnom poštom ili faksom.
Suglasnost s izdanom ponudom NE zaprimamo usmenim, odnosno telefonskim putem.

Ukoliko je servis proizvoda izvršen u prostoru naše tvrtke, po završetku radova biti ćete obaviješteni da isti možete preuzeti, što možete učiniti osobno ili slanjem kurirske službe.
Trošak povrata proizvoda sa servisa snosi primatelj.

Za izvršenu uslugu popravka ili održavanja, odnosno ugrađene rezervne dijelove, Lumbertrans d.o.o. će Vam izdati pravovaljani račun s uključenim primjerkom radnog naloga.