HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Sigurnost

Lumbertrans d.o.o. poduzima sve potrebne mjere kako bi zajamčili sigurnost vlastite mreže i baze podataka, kao što koristi i niz sigurnosnih tehnologija i postupaka kako bi pomogli zaštititi Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.
Nažalost, ne možemo u potpunosti jamčiti sigurnost podataka objavljenih na našoj internetskoj stranici, stoga je potrebno napomenuti da svaki korisnik internetskih stranica www.lumbertrans.com koristi iste na vlastitu odgovornost, te vrši prijenos informacija na vlastiti rizik.

Između Vas kao korisnika i naše internetske stranice koristi se veza zaštićena SSL certifikatom koja upotrebljava TLS 1.2 protokol sa 256 bitnim RSA ključem i 128 bitnom AES šifrom. 

Prilikom registracije u našu internetsku trgovinu dužni ste kreirati korisničko ime i lozinku, pri čemu je potonju moguće izmijeniti u svakom trenutku putem korisničkog računa. Svoje pristupne podatke ne bi smjeli dijeliti s drugim osobama.
Podsjećamo da ste odgovorni za sve aktivnosti i narudžbe izvršene pod Vašim korisničkim računom.
Ukoliko postoji opravdana sumnja u zloupotrebu Vašeg korisničkog računa, molimo da nas kontaktirate putem slijedeće adrese elektroničke pošte:
lumbertrans@ri.t-com.hr

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo zatražiti od korisnika promjenu lozinke ili izvršiti blokadu korisničkog računa ukoliko smatra da postoji određeni sigurnosni propust.

Prilikom registracije i/ili kupovine u našoj internetskoj trgovini sistem će poslati određene podatke na verifikaciju trećoj strani, što je neophodno kako bi zadovoljili pravne zahtjeve državnih i financijskih institucija. S obzirom da se radi o vanjskim servisima neovisnim o internetskim stranicama www.lumbertrans.com, isti nisu u domeni administracije i održavanja, kao niti odgovornosti naše tvrtke.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije. Vies baza u realnom vremenu provjerava valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja kupaca pravnih osoba čije sjedište se nalazi unutar Europske Unije.
Vies baza kao web-mjesto institucije Europske Unije sigurnost procesuiranja podataka temelji na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Autorizacija i naplata kreditnih kartica, uključujući i PayPal, te KEKS Pay transakcije, provodi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova, te PCI DSS standarda.
Lumbertrans d.o.o. ne pohranjuje, ne obrađuje, niti prenosi kartične podatke kupaca, već putem svojih internetskih stranica omogućava isključivo preusmjeravanje kupaca na spomenutu platformu putem koje se potom vrši proces autorizacije i naplate.

Naplate putem transakcijskih računa općom uplatnicom, virmanom ili inozemnom doznakom vrše se direktno kroz sustave pružatelja tovrstnih usluga, stoga pozivamo korisnike da se detaljno informiraju o njihovoj sigurnosnoj politici.