HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Uvjeti korištenja internetske stranice

Ovi Uvjeti reguliraju korištenje internetskih stranica iz domene lumbertrans.com i obvezujući su za svaku osobu / korisnika koja istima pristupa.
Korištenjem internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Lumbertrans d.o.o. ulaže značajan napor kako bi osigurao pouzdanost sadržaja i redovitost njegova ažuriranja na svojim internetskim stranicama. Unatoč tome, ne može jamčiti točnost svih objavljenih podataka, te se neće smatrati odgovornim za bilo kakav oblik štete koja može nastati njihovom interpretacijom.
Nadalje, Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kojeg dijela sadržaja spomenutih internetskih stranica bez prethodne najave, također bez odgovornosti za eventualno nastalu štetu uzrokovanu tim izmjenama.

Autorska prava

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o.

Sadržaj internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. zaštićen je autorskim i ostalim pravima intelektualnog, te industrijskog vlasništva koja pripadaju spomenutoj tvrtki ili su istoj ustupljena na korištenje, a u vlasništvu su trećih osoba. Lumbertrans d.o.o. posjeduje isključivo autorsko pravo na uređivanje sadržaja vlastitih internetskih stranica. Sva su prava pridržana.

S obzirom da spomenute internetske stranice sadrže zaštitne znakove, nazive i druge sadržaje intelektualnog i industrijskog vlasništva, odnosno fotografije, slike, audio i video zapise, kao i ostale materijale u vlasništvu tvrtke Lumbertrans d.o.o. ili trećih osoba, a čiji je Lumbertrans d.o.o. ovlašteni korisnik, ograničena je upotreba sadržaja cjelokupne web lokacije.

Svaka upotreba sadržaja sa internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. dozvoljena je isključivo u osobne nekomercijalne svrhe, te u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u tiskanim i elektronskim medijima, uz prethodnu pismenu suglasnost tvrtke Lumbertrans d.o.o., te poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog ili djelomičnog sadržaja spomenutih internetskih stranica bez izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Lumbertrans d.o.o. Ukoliko je takvo dopuštenje izdano, zabranjuje se brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Strogo je zabranjena upotreba sadržaja spomenutih internetskih stranica s namjenom prodaje proizvoda i usluga.
Izuzetak pri komercijalnoj upotrebi sadržaja čine ovlašteni komisijski partneri i distributeri uz isključivo i izričito pismeno dopuštenje tvrtke Lumbertrans d.o.o., poštujući pritom sve zakonom definirane uvjete, uključujući zabranu brisanja ili mijenjanja postojećih podataka koji se odnose na bilo koji oblik intelektualnog ili industrijskog prava vlasništva, kao i svih navoda o ograničenju odgovornosti.

Svaki korisnik spomenutih internetskih stranica izrijekom prihvaća obeštetiti tvrtku Lumbertrans d.o.o. za svako potraživanje, trošak, štetu i/ili odgovornost nastale njegovim nesavjesnim korištenjem sadržaja internetskih stranica u vlasništvu spomenute tvrtke.

Svaku dozvoljenu i/ili namjenski dopuštenu upotrebu sadržaja s internetskih stranica tvrtke Lumbertrans d.o.o. korisnik ne smije dodjeljivati, prenositi ili podugovarati s trećim osobama, te će se shodno navedenom svako dodjeljivanje, prijenos ili podugovaranje smatrati ništavnim.

Sadržaj dostavljen od strane korisnika

Dostavljanjem sadržaja / materijala tvrtki Lumbertrans d.o.o. u bilo kojem obliku, te bilo kakvim kanalom komunikacije, korisnik automatski izdaje spomenutoj tvrtki stalna i neopoziva prava za korištenje, izmjenu i prilagodbu, te objavljivanje, prijenos i distribuciju predmetnog sadržaja / materijala bez naknade i u bilo koju svrhu, ali i pravo da, bez navođenja razloga, isti u cijelosti ili djelomično izbriše, odnosno ukloni.

Zabranjuje se dostava, prijenos i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih, nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, uključujući one kojima se vrši povreda prava bilo koje strane, te sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal.


Sigurnost

Lumbertrans d.o.o. poduzima sve potrebne mjere kako bi zajamčili sigurnost vlastite mreže i baze podataka, kao što koristi i niz sigurnosnih tehnologija i postupaka kako bi pomogli zaštititi Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.
Nažalost, ne možemo u potpunosti jamčiti sigurnost podataka objavljenih na našoj internetskoj stranici, stoga je potrebno napomenuti da svaki korisnik internetskih stranica www.lumbertrans.com koristi iste na vlastitu odgovornost, te vrši prijenos informacija na vlastiti rizik.

Između Vas kao korisnika i naše internetske stranice koristi se veza zaštićena SSL certifikatom koja upotrebljava TLS 1.2 protokol sa 256 bitnim RSA ključem i 128 bitnom AES šifrom. 

Prilikom registracije u našu internetsku trgovinu dužni ste kreirati korisničko ime i lozinku, pri čemu je potonju moguće izmijeniti u svakom trenutku putem korisničkog računa. Svoje pristupne podatke ne bi smjeli dijeliti s drugim osobama.
Podsjećamo da ste odgovorni za sve aktivnosti i narudžbe izvršene pod Vašim korisničkim računom.
Ukoliko postoji opravdana sumnja u zloupotrebu Vašeg korisničkog računa, molimo da nas kontaktirate putem slijedeće adrese elektroničke pošte:
lumbertrans@ri.t-com.hr

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo zatražiti od korisnika promjenu lozinke ili izvršiti blokadu korisničkog računa ukoliko smatra da postoji određeni sigurnosni propust.

Prilikom registracije i/ili kupovine u našoj internetskoj trgovini sistem će poslati određene podatke na verifikaciju trećoj strani, što je neophodno kako bi zadovoljili pravne zahtjeve državnih i financijskih institucija. S obzirom da se radi o vanjskim servisima neovisnim o internetskim stranicama www.lumbertrans.com, isti nisu u domeni administracije i održavanja, kao niti odgovornosti naše tvrtke.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije. Vies baza u realnom vremenu provjerava valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja kupaca pravnih osoba čije sjedište se nalazi unutar Europske Unije.
Vies baza kao web-mjesto institucije Europske Unije sigurnost procesuiranja podataka temelji na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

Autorizacija i naplata kreditnih kartica, uključujući i PayPal, te KEKS Pay transakcije, provodi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova, te PCI DSS standarda.
Lumbertrans d.o.o. ne pohranjuje, ne obrađuje, niti prenosi kartične podatke kupaca, već putem svojih internetskih stranica omogućava isključivo preusmjeravanje kupaca na spomenutu platformu putem koje se potom vrši proces autorizacije i naplate.

Naplate putem transakcijskih računa općom uplatnicom, virmanom ili inozemnom doznakom vrše se direktno kroz sustave pružatelja tovrstnih usluga, stoga pozivamo korisnike da se detaljno informiraju o njihovoj sigurnosnoj politici.


Zaštita privatnosti

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna, stoga Vas pozivamo da se u nastavku upoznate s koracima koje poduzimamo kako bi zaštitili privatnost korisnika naše internetske stranice.

Svi podaci posredovani s Vaše strane su doborovoljno dani.
U našoj evidencijskoj bazi kupaca prikupljamo i pohranjujemo Vaše osnovne identifikacijske podatke neophodne za registraciju korisničkog računa na internetskoj stranici www.lumbertrans.com, za obavljanje kupovine putem istoimene internetske trgovine ili za sudjelovanje u marketinškim aktivnostima povezanim s našim proizvodima i uslugama.
Podatke prikupljamo i koristimo isključivo u svrhu ispunjenja naših obveza prema Vama, u skladu s obavljanjem naše djelatnosti, što uključuje i posredovanje potrebnih podataka kurirskim službama za realizaciju isporuke Vaše narudžbe.

Lumbertrans d.o.o. štiti Vaše osobne podatke u skladu s važećom zakonskom regulativom, te shodno tome iste ne objavljuje, niti ne čini dostupnim trećim osobama. Od navedenog se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Kolačići

Jedan on načina kojim prikupljamo podatke o korisnicima naše internetske stranice, kako bi istu unaprijedili, a Vama poboljšali iskustvo pregledavanja, je upotreba kolačića (eng. cookies).

Kolačić je podatkovna datoteka koju posjećena internetska stranica pohranjuje na Vaše računalo s ciljem njegova prepoznavanja pri ponovnoj posjeti. Kolačići u pravilu služe za posredovanje specifičnih sadržaja definiranih od strane korisnika određene internetske stranice. Kolačići ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

Lumbertrans d.o.o. koristi:

- osnovne web kolačiće koje ubrajamo u kolačiće sesije, tj. privremene kolačiće s obzirom da se uklanjaju s računala po zatvaranju internetskog preglednika, te služe za osnovno korištenje internetske stranice

- kolačiće funkcionalnosti i učinkovitosti vezane za Vaše korisničke podatke koji spadaju u red trajnih kolačića, jer ostaju na računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika, te u pravilu imaju datum isteka daleko u budućnosti ili do trenutka dok ih sam korisnik ne izbriše

- kolačiće za analizu prometa internetske stranice, što tretiramo kao kolačiće trećih strana
Lumbertrans d.o.o. pritom koristi Google Analytics, uslugu tvrtke Google Inc. za analizu posjećenosti i korištenja internetske stranice www.lumbertrans.com.
Usluga Google Analytics automatski prikuplja podatke o posjetiteljima i korisnicima internetskih stranica praćenjem izvora posjete stranica, vremena provedenog na njima, upotrebe ključnih riječi za pretraživanje, ...
Uslugom Google Analytics želimo poboljšati privlačnost i praktičnost naše internetske stranice i njenog sadržaja, ali i otkriti eventualne nedostatke u sklopu naše on-line ponude, a sve s ciljem pružanja kvalitetnijeg iskustva korisnicima.
Pozivamo Vas da se detaljno informirate o načelima sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics neposredno na njihovim internetskim stranicama, te ukoliko se ne slažete s prikupljanjem podataka putem navedene usluge da istu isključite ovdje.

Sukladno zakonskoj regulativi, obvezni smo prije spremanja kolačića na Vaše računalo zatražiti Vaš pristanak. Ukoliko odlučite onemogućiti kolačiće i dalje ćete moći koristiti internetsku stranicu www.lumbertrans.com, no pojedine njene funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Nadalje, Lumbertrans d.o.o. odbija svaku odgovornost glede posljedica koje mogu nastati zbog smanjene funkcionalnosti vlastite internetske stranice kao rezultat nemogućnosti spremanja ili dohvaćanja kolačića koje ste odbili ili izbrisali.

Postavke kolačića možete kontrolirati i konfigurirati unutar Vašeg internetskog preglednika.

Newsletter

Korisnik se putem internetske stranice www.lumbertrans.com ili putem korisničkog računa otvorenog na istoimenoj stranici može upisati na mailing listu za primanje naših marketinških e-mail poruka (tzv. newslettera).
Napominjemo da prijava na newsletter ne predstavlja uvjet korištenja spomenute internetske stranice, odnosno kupovine u našoj internetskoj trgovini. Shodno tome, korisnik nije obvezan prijaviti se na newsletter, odnosno u svakom trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja istog  putem:
- korisničkog računa (ukoliko se radi o registriranom korisniku)
- odabirom opcije otkazivanja koja se nalazi u samoj newsletter poruci
- slanjem e-mail poruke na adresu elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr


Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu nastalu kao posljedica nepoštivanja svega ovdje navedenog.