HRV

Cijene proizvoda su prikazane u eurima.

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u eurima.
 Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu (ukoliko se ista razlikuje od eura), prema tečaju izdavatelja kartice.
Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices of the products are displayed in euros.

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in euros.
 When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency (if different than euro), according to the exchange rate of credit card associations.
 As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payments are made in euros into our bank accounts.


ITA

I prezzi degli articoli sono indicati in euro.

I prezzi indicati includono l' IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’ IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell' UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell' UE, avendo completato le formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in euro.
 Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale (se differente dall' euro), secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  
Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in euro sui nostri conti correnti.


Uvjeti kupovine

Ovi Uvjeti kupovine reguliraju korištenje internetske trgovine tvrtke Lumbertrans d.o.o. i obvezujući su za svaku osobu / korisnika koja istoj pristupa.
Korištenjem internetske trgovine tvrtke Lumbertrans d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, da iste u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti postupak kupovine ili istu poništiti ukoliko smatra da je došlo do povrede njegova poslovanja, bez obzira na odgovornost kupca i/ili točnost sadržaja objavljenog na vlastitim internetskim stranicama.
Lumbertrans d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja time može nastati, ali se obvezuje nadoknaditi kupcu svako potraživanje u visini eventualno izvršenog plaćanja ukoliko za to postoje opravdane okolnosti.


Kupcem u našoj internetskoj trgovini može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, već u njihovo ime to mogu učiniti njihovi zakonski zastupnici, dok je kod djelomično poslovno sposobnih osoba dovoljna suglasnost zakonskih zastupnika.

Lumbertrans d.o.o. omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe prikazane u vlastitoj internetskoj trgovini.

Svi objavljeni proizvodi sadrže informativni opis i fotografiju ilustrativne prirode.
Unatoč značajnim naporima uloženim kako bi osigurali pouzdanost sadržaja i redovitost njegova ažuriranja, ne možemo jamčiti 100% točnost spomenutih podataka.


Dostupnost proizvoda

Prikaz i provjera dostupnosti pojedinog proizvoda na našem skladištu vrši se u realnom vremenu kao rezultat sinkronizacije internetske trgovine s robnim programom unutar tvrtke.

Ukoliko određeni proizvod nemamo na zalihi, moguće nam je direktno s njegove stranice unutar internetske trgovine poslati upit o raspoloživosti. Kontakt forma za slanje spomenutog upita nalazi se pokraj svakog proizvoda koji u datom trenutku nije na skladištu, a dostupna je klikom na poveznicu "Pošalji upit o dostupnosti proizvoda".


Cijena proizvoda

Sve cijene izražene su u eurima i sadrže hrvatski PDV po stopi od 25%.
Svi kupci iz Republike Hrvatske plaćaju iskazanu cijenu s uključenim PDV-om.

PDV za kupce iz Europske Unije (EU)

Lumbertrans d.o.o. isporučuje naručene proizvode fizičkim i pravnim osobama unutar slijedećih zemalja članica Europske Unije (EU):
Austrija / Belgija / Bugarska / Češka / Danska / Estonija / Finska / Francuska / Grčka / Irska / Italija / Latvija / Litva / Luksemburg / Mađarska / Nizozemska / Njemačka / Poljska / Portugal / Rumunjska / Slovačka / Slovenija / Španjolska / Švedska.
Isporuke na teritorij Cipra i Malte su dostupne, ali uz određena ograničenja, te stoga molimo kupce iz tih zemalja članica da nas prethodno kontaktiraju na adresu elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr glede detalja.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.

Shodno tome, a sukladno zakonskoj regulativi, za sve kupce-fizičke osobe s adresom unutar EU vrijede iskazane cijene s 25% hrvatskog PDV-a, dok se za sve kupce-pravne osobe s adresom unutar EU i važećim PDV identifikacijskim brojem, isporuka dobara ili usluga oslobađa plaćanja hrvatskog PDV-a.

Prilikom registracije i/ili kupovine spomenute pravne osobe dužne su unijeti:

  • - točan naziv
  • - potpunu adresu
  • - pridruženi PDV identifikacijski broj

  • U slučaju registracije navedeni podaci ostaju pohranjeni na korisničkom računu, te ih pri eventualnim budućim prijavama/kupovinama nije potrebno ponovno upisivati, već se oni automatski učitavaju.
    Navedene podatke moguće je u svakom trenutku izmijeniti putem korisničkog računa.

Prilikom svake kupovine, a neposredno prije definitivne potvrde narudžbe i plaćanja, sistem će automatski provjeriti valjanost upisanog PDV identifikacijskog broja putem VIES baze. Provjera se vrši u realnom vremenu i u pravilu traje nekoliko sekundi.

Preko Vies baze osigurava se pristup nacionalnim PDV bazama podataka svake države članice Europske Unije.
Upravo zbog činjenice da se radi o vanjskom servisu neovisnom o  internetskim stranicama www.lumbertrans.com, isti nije u domeni administracije i održavanja naše tvrtke. Slijedom toga, Lumbertrans d.o.o. ne može jamčiti dostupnost spomenutog servisa u svakom trenutku, kao ni ispravnost njegova rada, niti može odgovarati za bilo kakvu štetu uzrokovanu poteškoćama u plasiranju narudžbe / izvršenju kupovine zbog nedostupnosti spomenutog  servisa ili neispravnosti njegova rada.

Ukoliko provjera valjanosti PDV identifikacijskog broja bude uspješna, sistem će o tome obavijestiti korisnika prikazom potvrdne poruke, te će automatski ažurirati cijene u košarici i prikazati ih umanjene za iznos PDV-a.

Ukoliko provjera valjanosti pokaže da je PDV identifikacijski broj nevaljan, potrebno je provjeriti da li je isti ispravno unesen. Ako je unos ispravan, ali sustav za provjeru i dalje prikazuje poruku o nevaljalosti broja, molimo korisnika da nas o tome obavijesti putem adrese elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr.
Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo u tom slučaju kontaktirati nadležnu poreznu upravu i zatražiti ponovnu provjeru podataka, te po zaprimljenom odgovoru povratno obavijestiti kupca.

Svaki kupac - pravna osoba čija je kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga slijedom iznad navedenog oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, dužan je postupiti glede obračuna i prijave PDV-a u matičnoj zemlji sukladno važećoj zakonskoj regulativi te zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

Svakom kupcu - pravnoj osobi čija kupovina, odnosno isporuka dobara i usluga zbog neodgovarajućeg ili nevažećeg PDV identifikacijskog broja ne može biti oslobođena plaćanja hrvatskog PDV-a, podrazumijeva da će isti biti obračunat i naplaćen u punom iznosu.


Trostrani posao (Reverse charge)

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo ugovaranja trostranog posla.
Trostrani posao je transakcija u kojoj sudjeluju tri porezna obveznika iz tri različite članice Europske Unije, za ista dobra koja se otpremaju od prvog isporučitelja zadnjem kupcu. Zadnji kupac (krajnji stjecatelj dobara) ima pritom obvezu obračuna i prijave PDV-a sukladno važećoj zakonskoj regulativi matične zemlje, odnosno regulativi Europske Unije.

PDV za kupce iz zemalja izvan Europske Unije (NON-EU)

Svi kupci iz zemalja izvan Europske Unije oslobođeni su plaćanja hrvatskog PDV-a, ali isporuke dobara i usluga u te zemlje podliježu carinskom nadzoru i plaćanju carinskih davanja što je potrebno ugovoriti zasebno za svaku pojedinu kupovinu.

Račun

Za svaku kupovinu, odnosno isporuku dobara i usluga fizičkim i pravnim osobama Lumbertrans d.o.o. će izdati pravovaljani račun sa svim propisanim elementima sukladno odredbama hrvatske i europske zakonske regulative. Račun će biti dostupan u papirnatom obliku unutar pošiljke s naručenim proizvodima.


Plaćanje

Naručenu robu i/ili usluge moguće je platiti na slijedeće načine:

1. gotovinom u smislu novčanica / kovanica prilikom preuzimanja osobno u našoj trgovini, prilikom dostave od strane naših terenskih prodajnih agenata ili prilikom dostave od strane poštanskih ili kurirskih službi na teritoriju Republike Hrvatske (pouzeće).
2. kartičnim plaćanjem osobno u našoj trgovini, prilikom dostave od strane naših terenskih prodajnih agenata, putem telefonske autorizacije ili putem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.
3. PayPal opcijom putem sustava WSpay™
4. KEKS Pay opcijom putem sustava WSpay™
5. putem transakcijskog računa općom uplatnicom / virmanom ili inozemnom doznakom na temelju izdane ponude, predračuna ili fakture

Kod plaćanja gotovinom isključivo u valuti euro u smislu novčanica / kovanica prilikom osobnog preuzimanja u našoj trgovini ili prilikom dostave od strane naših terenskih prodajnih agenata kupac ne snosi nikakve dodatne troškove glede odabira platnog sredstva.

Plaćanje pouzećem dostupno je isključivo u valuti euro za kupce s adresom na području Republike Hrvatske.
Kod plaćanja pouzećem poštanske ili kurirske službe naplaćuju tovrstnu uslugu. U pravilu se radi o fiksnoj naknadi za uslugu otkupnine i/ili proviziji u određenom postotku iznosa koji se uplaćuje pouzećem. Visina naknade i provizije utvrđena je službenim cjenikom poštanskih i kurirskih službi, te se obračunava na teret kupca.

Kod kartičnog plaćanja u našoj trgovini, na terenu, putem telefonske autorizacije ili putem sustava WSpay™, jednokratnog ili obročnog, te kod PayPal i KEKS Pay opcije plaćanja, Lumbertrans d.o.o. neće naplaćivati nikakve dodatne troškove vezane uz odabir ovih platnih sredstava, ali se ograđuje od svake odgovornosti glede uvjeta koje kupac ima ugovorene s bankom i/ili drugom financijskom institucijom izdavačem kartice, odnosno s PayPal ili KEKS Pay sustavom.

Sva kartična plaćanja će biti izvršena u valuti euro.
Terećenje kreditne kartice inozemnih kupaca izvršiti će se u valuti euro ili će se iznos u eurima konvertirati u lokalnu valutu njihove zemlje, prema tečaju izdavatelja kartice. Stoga, kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.

Vrste kartica koje primamo:

American Express / Visa / Maestro / Mastercard / Diners / Discover / DinaCard

Isključivo za kupce u posjedu kreditnih kartica čiji je izdavatelj financijska institucija registrirana na području Republike Hrvatske dostupne su slijedeće opcije obročnog plaćanja :

* 2-6 rata putem Diners kartica
* 2-6 rata putem American Express / Visa Inspire / Maestro kartica  Privredne banke Zagreb

Kod plaćanja općom uplatnicom / virmanom s transakcijskog računa u Republici Hrvatskoj Lumbertrans d.o.o. neće teretiti kupca za nikakve dodatne troškove glede odabira ovog platnog sredstva, te se ujedno ograđuje od svake odgovornosti glede zakonskih naknada koje će pošta, banka i/ili druga financijska institucija naplatiti kupcu za transfer novca ovim putem.
Kod plaćanja doznakom s transakcijskog računa u inozemstvu kupac je obvezan odabrati opciju podijeljenih troškova (SHA ili SLEV).
Pritom uplatu vrši u valuti euro na jedan od naših transkacijskih računa:

IBAN: HR7224020061100106384    SWIFT CODE: ESBCHR22   Erste&Steiermärkische bank d.d.
IBAN: HR1223400091110619458    SWIFT CODE: PBZGHR2X   Privredna banka Zagreb d.d.

Preduvjet otpreme / isporuke robe

Preduvjet otpreme / isporuke robe i/ili usluga, osim u slučaju gotovinskog plaćanja novčanicama / kovanicama u našoj trgovini (uključujući pouzeće, ali isključivo na teritoriju Republike Hrvatske), jeste predautorizirana kartična, odnosno PayPal ili KEKS Pay transakcija ili prispjeće uplate na jedan od transakcijskih računa tvrtke Lumbertrans d.o.o., svaki od kojih zahtijeva određeni vremenski rok za provedbu.
Lumbertrans d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može proizaći za kupca, a temeljem ustaljenih procedura i vremenskih rokova neophodnih za provedbu transfera novca od strane za to ovlaštenih institucija. 

Otpremu / isporuku robe i/ili usluga NE vršimo temeljem dostavljene potvrde o uplati iz poštanskog ureda, banke ili druge financijske institucije, kao niti temeljem bilo kojeg sredstva osiguranja plaćanja.

Priprema i otprema pošiljke

Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo adekvatno pripremiti pošiljku za otpremu prema vlastitoj prosudbi u skladu s njenim volumenom, masom i sadržajem, a s ciljem očuvanja njene cjelovitosti.

Ukoliko se radi o specifičnim pošiljkama koje upravo zbog svojeg volumena, mase, sadržaja ili iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga zahtijevaju povećanu brigu glede pripreme i/ili posebno rukovanje prilikom ukrcaja/iskrcaja, odnosno prijevoza pošiljke, uključujući upotrebu adekvatne ambalaže i zaštitnog materijala, Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo naplate tovrstne usluge ovisno o konkretnom slučaju, odnosno ograđuje se od svake odgovornosti za troškove koji takvim postupanjem mogu proizaći za kupca. 

Narudžbe robe dostupne na skladištu Lumbertransa d.o.o. spremne su za otpremu u roku 24-72 sata od trenutka narudžbe. Točan rok otpreme ovisi o vremenskom terminu plasiranja narudžbe, o odabranom načinu dostave i modalitetu plaćanja, te o dinamici dnevnog prikupa pošiljki od strane kurira.


Dostava

Opcije dostave / preuzimanja pošiljke

Dostava, odnosno preuzimanje pošiljke s naručenim proizvodima moguće je:
1. putem kurirskih službi / pošte
2. putem našeg terenskog prodajnog agenta
3. osobno u našoj trgovini


1. Dostava putem kurirskih službi / pošte

Dostava putem kurirskih službi / pošte dostupna je za kupce iz cijelog svijeta, te se trenutno vrši prema slijedećim opcijama:
- standardna dostava
- UPS superekspresna dostava
- preuzimanje u organizaciji samog kupca


Standardna dostava podrazumijeva slanje pošiljke na bilo koju adresu u Republici Hrvatskoj, u zemlje EU ili šire kurirskom službom ili poštom, našim ugovornim partnerima.
Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo odabrati ugovornu kurirsku službu ili uslugu pošte temeljem vlastite prosudbe, u skladu s volumenom, masom i sadržajem pošiljke, s obzirom na krajnju destinaciju iste, odnosno iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga kojeg je potrebno uzeti u obzir prilikom pojedinog slanja.

Dostava pošiljke kurirskim službama / poštom, našim ugovornim partnerima, vrši se prema njihovoj redovnoj satnici koja prvenstveno podrazumijeva cestovni transport, te gdje je primjenjivo željeznički ili morski, računajući uvijek od trenutka otpreme s našeg skladišta.
Za područje Republike Hrvatske to znači rok od 1-3 radna dana za paketne i paletizirane pošiljke.
Za zemlje EU spomenuti rokovi iznose od 2 do 10 radnih dana.
Za sve ostale zemlje rok dostave ovisi, osim o tranzitnom vremenu do pojedine destinacije, i o vremenu potrebnom za obavljanje carinskih formalnosti.

UPS superekspresna avionska dostava dostupna je isključivo za međunarodne pošiljke.
Namijenjena je onim kupcima kojima rokovi standardne dostave ne odgovaraju već žele što hitniju isporuku robe, unatoč dodatnim troškovima koji time proizlaze. U takvim slučajevima kupca povratno kontaktiramo s točnom informacijom o roku isporuke i cijeni tovrstne usluge.

Preuzimanje u vlastitoj organizaciji omogućeno je svim kupcima bez obzira na destinaciju robe koji imaju ugovor s određenom kurirskom službom s kojom Lumbertrans d.o.o. ne surađuje, odnosno raspolažu povoljnijim cijenama prijevoza u odnosu na one koje Lumbertrans d.o.o. zaračunava.
U tom slučaju kupac je dužan sam organizirati prikup (naručiti preuzimanje pošiljke), ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca, podrazumijeva se da je isti upoznat sa svim uvjetima njihova poslovanja, te je dužan podmiriti svaki trošak koji proizlazi iz preuzimanja, dostave i isporuke pošiljke direktno kurirskoj službi.
Lumbertrans d.o.o. nije upoznat s cijenama, rokovima i uvjetima dostave kurirskih službi koje nisu naši ugovorni partneri i koje preuzimaju pošiljku po izričitom nalogu kupca, te se ograđuje od svake odgovornosti koja time može proizaći.
Posebno naglašavamo da u ovakvim slučajevima rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na kupca već u trenutku predaje pošiljke kuriru.

Predaju robe kurirskim službama subotom, nedjeljom i blagdanima NE vršimo.

Pošiljke se kurirskim službama predaju na slijedećoj adresi:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Kontakt broj telefona za potrebe kurirskih službi:    00385 / 51 / 274 - 477

Radno vrijeme preuzimanja pošiljki od strane kurirskih službi:  ponedjeljak - petak     12:00-16:00 sati


Specifični oblici dostave putem kurirskih službi / pošte, kao što je dostava subotom, dostava na udaljena područja, područja s ograničenim pristupom i sl. posebno se ugovaraju prilikom svakog konkretnog slučaja, uz izričit i pravodoban zahtjev od strane kupca.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga pošiljku nije moguće isporučiti na traženu adresu, već se ista vrati u naše skladište, Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo teretiti kupca za troškove povrata i manipulacije čija visina ovisi o konkretnom slučaju.

Ukoliko dostavu pošiljke vrše kurirske službe / pošta, naši ugovorni partneri, rizik oštećenja robe ili njene propasti snosi Lumbertrans d.o.o. do trenutka predaje pošiljke kupcu ili trećoj osobi ovlaštenoj od strane kupca. U predmetnim slučajevima Lumbertrans d.o.o. će kao mjerodavan dokaz eventualne štete prihvatiti isključivo pismeni zapisnik kurirske službe / pošte, uz izjavu kupca popraćenu fotografijom oštećene pošiljke.

Lumbertrans d.o.o. ne odgovara za štetu uzrokovanu eventualnim kašnjenjem u isporuci kurirskih službi  / pošte nastalim zbog elementarnih nepogoda, prometnih nezgoda i zastoja, nedostupnosti primatelja ili bilo kojeg drugog opravdanog razloga, uključujući carinske formalnosti i kontrole gdje je to primjenjivo.


2. Dostava putem našeg terenskog prodajnog agenta

Dostava robe od strane našeg terenskog prodajnog agenta dostupna je isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Ista je besplatna prilikom posjeta agenta određenom području, međutim Lumbertrans d.o.o. zadržava pravo naplatiti trošak prijevoza ukoliko se radi o namjenski ugovorenoj isporuci ili specifičnoj prirodi naručene robe.

Narudžbe robe dostupne na skladištu Lumbertransa d.o.o. za koje kupac želi dostavu od strane našeg terenskog prodajnog agenta potrebno je posebno ugovoriti, odnosno provjeriti termin posjeta agenta određenom području.

Ukoliko dostavu pošiljke vrši trgovački putnik Lumbertransa d.o.o. prilikom posjete određenom području, rizik oštećenja robe ili njene propasti snosi Lumbertrans d.o.o. do trenutka predaje pošiljke kupcu ili trećoj osobi ovlaštenoj od strane kupca.


3. Osobno preuzimanje u našoj trgovini

Narudžbu robe dostupnu na skladištu Lumbertransa d.o.o. moguće je osobno preuzeti u našoj trgovini u Matuljima ili ovlastiti treću osobu za preuzimanje, ali isključivo nakon naše pismene potvrde da je roba spremna za isporuku.

Pošiljke se mogu osobno preuzeti na slijedećoj adresi:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Kontakt broj telefona:    00385 / 51 / 274 - 477

Radno vrijeme za osobno preuzimanje pošiljki:   ponedjeljak - petak     08:00-16:00 sati
                                                                                      subota                           08:00-12:00 sati

Ukoliko kupac ili treća osoba ovlaštena od strane kupca preuzima pošiljku osobno u skladištu Lumbertransa d.o.o., rizik oštećenja robe ili njene propasti prelazi na istog u trenutku preuzimanja pošiljke.


Cijena dostave

Kod dostave putem kurirskih službi / pošte, naših ugovornih partnera, prijevozni troškovi se naplaćuju. Cijena istih se kalkulira prilikom zaključenja narudžbe, te je vidljiva:
            - unutar e-košarice, neposredno prije plaćanja u sistemu naše internetske trgovine
            - na ponudi/predračunu upućenom kupcu kroz sistem naše internetske trgovine i/ili putem sredstava daljinske komunikacije, pri čemu se cijena prijevoznih
              troškova kod telefonskih narudžbi priopćava usmeno

Sistem internetske trgovine automatski izračuna cijenu slijedećih prijevoznih troškova:
            - s adresom dostave na području Republike Hrvatske: za sve pošiljke do 30 kg težine
            - s adresom dostave na području zemalja EU: za sve pošiljke do 20 kg težine

Za sve pošiljke težine veće od navedenih, a posebice u slučaju vanstandardne paletizacije i voluminoznih pošiljki, te izvoznih pošiljki koje moraju proći carinske formalnosti, kao i prilikom odabira hitne avionske dostave putem UPS servisa, cijenu je potrebno provjeriti o čemu će sistem obavijestiti korisnika.

Lumbertrans d.o.o. NE obračunava i NE naplaćuje prijevozne troškove, ukoliko dostavu pošiljke vrše druge kurirske službe izričito odabrane od strane kupca.


Besplatna dostava 

Kupci s adresom dostave u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na besplatnu standardnu dostavu kurirskom službom / poštom ukoliko su istovremeno ispoštovani slijedeći parametri:            

             - minimalna vrijednost kupljene robe unutar pošiljke: 200,00 EUR
             - maksimalna težina pošiljke: 15 kg

Ukoliko kupac ostvaruje pravo na besplatnu dostavu, isporuka se vrši putem kurirskih službi / pošte, naših ugovornih partnera, prema njihovoj redovnoj satnici, isključivo radnim danom.
Ukoliko kupcu spomenuti modalitet isporuke iz bilo kojeg razloga ne odgovara, preuzimanje, dostavu i isporuku pošiljke dužan je sam organizirati o vlastitom trošku i riziku, uz prethodnu pravovremenu obavijest Lumbertransu d.o.o.


Troškovi carinskog postupka

Sve izvozne pošiljke s adresom dostave izvan granica Europske Unije podliježu carinskom postupku.
Ukoliko nije drukčije dogovoreno, za takve je pošiljke kupac dužan podmiriti trošak carinjenja, odnosno svaki trošak koji proizlazi iz carinskog postupka.

Isporuke unutar Europske Unije ne podliježu carinskom nadzoru, niti se na iste naplaćuju carinska davanja, međutim za njih vrijede zakonske odredbe o prekograničnom obračunu PDV-a.


Povrat / reklamacije

Lumbertrans d.o.o. jamči pravo povrata:

1. ispravne robe temeljem prava kupca na jednostrani raskid ugovora
2. neispravne robe temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke (zakonskog jamstva), odnosno jamstva za ispravnost prodane stvari (jamstva proizvođača)

1. Povrat ispravne robe

Lumbertrans d.o.o. jamči kupcima pravo povrata ispravne robe sukladno zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.
Pod pojmom potrošač se pritom podrazumijeva svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Lumbertrans d.o.o. će izaći u susret i svojim kupcima pravnim osobama glede povrata robe ostvarivog na temelju valjanog kupoprodajnog ugovora, a sukladno dobroj volji i dobrim poslovnim običajima.

Povrat robe uz jamstvo povrata uplaćenog iznosa

Svaki kupac koji s tvrtkom Lumbertrans d.o.o. sklopi ugovor izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, ima pravo, ne navodeći pritom razloge, jednostrano ga raskinuti u roku od 14 dana.
U slučaju kupoprodajnog ugovora rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
Ukoliko se radi o sklapanju ugovora o usluzi, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Kupac je dužan prije isteka spomenutog roka pismeno obavijestiti Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor što može učiniti na dva načina: 

- putem obrasca za jednostrani raskid ugovora dostupnog:
         *  unutar korisničkog računa, pod rubrikom "Moji povrati" (ukoliko se radi o registriranom korisniku)  
         *  na zahtjev putem adrese elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr

   Obrazac je moguće dostaviti prodavaču jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:
         *  elektroničkom poštom na adresu: lumbertrans@ri.t-com.hr
         *  faxom na broj: 00385 / 51 / 277 - 587
         *  poštom na adresu: Lumbertrans d.o.o. Jušići 69/E, 51211 Matulji, Hrvatska

 - putem nedvosmislene izjave volje o raskidu ugovora koju može sastaviti sam kupac i koja uz ostalo sadržava njegovo ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaxa,         mobitela i adresu elektroničke pošte. 

   Izjavu je moguće dostaviti prodavaču jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:  
            * elektroničkom poštom na adresu: lumbertrans@ri.t-com.hr
            * faxom na broj: 00385 / 51 / 277 - 587
            * poštom na adresu: Lumbertrans d.o.o. Jušići 69/E, 51211 Matulji, Hrvatska

Lumbertrans d.o.o. će po zaprimanju navedenog obrasca ili izjave dostaviti kupcu potvrdu o primitku istih. Potvrda će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte. 

Iskoristi li kupac svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, dužan je izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor.
Troškove povrata robe snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka zaprimanja na  naše skladište.
Povrat robe može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Ukoliko se povrat robe vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 51 / 274 - 477.

Lumbertrans d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćene robe.
Kupac snosi odgovornost za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim nužno potrebnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti iste.
Shodno tome, vraćena roba mora biti neupotrebljavana i neoštećena, sa svim sastavnim dijelovima koji sačinjavaju artikal, upakirana u originalnu ambalažu, s originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama, te sa svom pratećom dokumentacijom (jamstveni list / uputstva za upotrebu / sheme / ... ).
Uz vraćenu robu potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici.

Nakon zaprimanja robe na skladište i pozitivnog ishoda kontrole vraćene robe, Lumbertrans d.o.o. se obvezuje bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos kupcu.
Lumbertrans d.o.o. će isplatiti isključivo iznos utvrđen ugovorom, odnosno računom kao njegovim valjanim dokazom, s iznimkom troškova dostave, koji se ne vraćaju.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se isključivo istoj osobi koja je kupovinu i obavila; isplate trećim osobama nisu moguće.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
          * ugovor o uslugama tvrtka Lumbertrans d.o.o. u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je
             upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.
          * ako je kupac posebno zahtijevao posjet osoblja tvrtke Lumbertrans d.o.o. radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, uključujući isporuku robe
             nužne za obavljanje spomenutih popravaka ili poslova održavanja.
          * predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca, koja je jasno prilagođena kupcu, odnosno roba koja nije standardni artikal na skladištu tvrtke
             Lumbertrans d.o.o., već se namjenski naručuje za kupca.

Nadalje, Lumbertrans d.o.o. NEĆE priznati pravo kupca na jednostrani raskid ugovora i povrat robe:
          * ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor
          * ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor u roku od 14 dana od dana primitka robe
          * ukoliko isti ne izvrši povrat robe u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci da raskida ugovor

Lumbertrans d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku vraćene robe, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
          * ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o svojoj odluci da raskida ugovor i time nagovijestio povrat robe
          * ukoliko kupac nije pravodobno izvršio povrat robe
          * ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Lumbertrans d.o.o.
          * ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje cjelovitost i funkcionalnost upakiranog sadržaja

Lumbertrans d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje robe nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Lumbertrans d.o.o. NEĆE izvršiti povrat novca kupcu, odnosno zadržati će pravo umanjenja vrijednosti vraćene robe ukoliko je u trenutku zaprimanja na vlastito skladište i slijedom izvršene kontrole ustanovljeno da je ista:
          * upotrebljavana
          * oštećena
          * neispravna uslijed nepažljivog ili nestručnog rukovanja, odnosno neovlaštenih zahvata
          * zaprljana uslijed nepažljivog rukovanja, neprikladnog skladištenja, transportnog pakiranja i/ili samog transporta
          * nepotpuna; sa sastavnim ili rezervnim dijelovima, te potrošnim materijalom koji nedostaju
          * bez originalne ambalaže ili s oštećenom ambalažom
          * bez originalnih deklaracija / oznaka / etiketa, s oštećenim originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama ili sa neovlašteno postavljenim zamjenskim
             deklaracijama / oznakama / etiketama
          * bez prateće dokumentacije (uputstava za upotrebu / shema / ... )
          * sa serijskim brojem artikla koji se ne podudara s izdanim jamstvenim listom ili računom

Lumbertrans d.o.o. NEĆE izvršiti povrat novca kupcu za:
          * robu koja nije kupljena putem Lumbertransa d.o.o.
          * robu za koju kupac ne može dokazati da je kupljena putem Lumbertransa d.o.o., pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjeren
             od strane Lumbertransa d.o.o., te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno
          * robu koju je kupac kupio putem distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Lumbertrans d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju za svoje ime i za svoj
             račun
          * robu koju je kupac kupio putem komisijskih partnera Lumbertransa d.o.o.

 Lumbertrans d.o.o. NEĆE refundirati kupcu:
          * troškove povrata robe
          * troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke, nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
          * troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
          * troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
          * razlike u cijeni nastale zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
          * naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
          * sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

Povrat robe s ciljem zamjene proizvoda

Isključivo prema izričitoj želji kupca, umjesto povrata novca možemo izvršiti zamjenu proizvoda.

Svaki kupac koji s tvrtkom Lumbertrans d.o.o. sklopi kupoprodajni ugovor izvan poslovnih prostorija ili na daljinu ima mogućnost izvršiti povrat robe s ciljem zamjene proizvoda u roku od 14 dana.
Rok počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Kupac je dužan prije isteka spomenutog roka pismeno obavijestiti Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci da želi izvršiti zamjenu proizvoda, što može učiniti putem odgovarajućeg obrasca dostupnog:
          * unutar korisničkog računa, pod rubrikom "Moji povrati" (ukoliko se radi o registriranom korisniku)
          * na zahtjev putem adrese elektroničke pošte lumbertrans@ri.t-com.hr
     
Obrazac je moguće dostaviti prodavaču jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:
          * elektroničkom poštom na adresu: lumbertrans@ri.t-com.h
          * faxom na broj: 00385 / 51 / 277 - 587
          * poštom na adresu: Lumbertrans d.o.o. Jušići 69/E, 51211 Matulji, Hrvatska

Preduvjet zamjene proizvoda jest njihova raspoloživost na skladištu Lumbertransa d.o.o.
Ukoliko su proizvodi koje kupac želi uzeti u zamjenu za vraćenu robu dostupni na našem skladištu nakon zaprimanja obrasca, odnosno u trenutku njegove obrade, Lumbertrans d.o.o. će poslati kupcu potvrdu istog i izvršiti rezervaciju željenih proizvoda.
Ukoliko proizvodi koje kupac želi uzeti u zamjenu za vraćenu robu nisu dostupni na našem skladištu nakon zaprimanja obrasca, odnosno u trenutku njegove obrade, Lumbertrans d.o.o. će o tome obavijestiti kupca putem elektroničke pošte ili faxa.
U obavijesti će biti navedeno da li su željeni proizvodi još dobavljivi, odnosno kada se može očekivati njihova ponovna dostupnost za isporuku, temeljem čega kupac odlučuje da li i dalje ostaje pri realizaciji zamjene ili od iste odustaje.

U oba slučaja biti će izvršen obračun vrijednosti između proizvoda koji se žele vratiti i onih koji se žele uzeti u zamjenu. Kupac će biti obaviješten da li je zbog razlike u cijeni potrebno izvršiti doplatu ili je nastala preplata.
Doplatu za željene zamjenske proizvode biti će potrebno izvršiti istim sredstvom plaćanja kao i prethodnu kupovinu proizvoda koje se želi vratiti.
U slučaju nastanka preplate, preplaćeni iznos će biti vraćen kupcu istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.
Preplaćeni iznos se Lumbertrans d.o.o. obvezuje vratiti kupcu bez odgađanja u trenutku otpreme zamjenskog proizvoda sa skladišta.

U slučaju zamjene za istovrstni proizvod (npr. kod zamjene veličine određenog modela radne obuće ili odjeće), potrebno je uzeti u obzir činjenicu da u međuvremenu mogu nastupiti određene korekcije cijena zbog izmijenjenih nabavnih uvjeta dobavljača ili nastupa/prestanka akcijskih uvjeta. Lumbertrans d.o.o. zadržava pritom pravo:
       * zatražiti od kupca podmirenje razlike koja može nastupiti zbog eventualnog povećanja cijene proizvoda, što je kupac slobodan odbiti i time odustati od
         zamjene, nakon čega se pristupa klasičnom povratu robe uz jamstvo povrata prethodno uplaćenog iznosa.
       * odobriti kupca za razliku koja može nastupiti zbog eventualnog smanjenja cijene proizvoda, te preplaćeni iznos vratiti.

Iskoristi li kupac svoje pravo na zamjenu proizvoda, dužan je izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci za zamjenom.
Troškove povrata robe snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka zaprimanja na  naše skladište.
Povrat robe može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Ukoliko se povrat robe vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 51 / 274 - 477.

Lumbertrans d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćene robe.
Ista, da bi udovoljila uvjetima povrata, mora biti neupotrebljavana i neoštećena, sa svim sastavnim dijelovima koji sačinjavaju artikl, upakirana u originalnu ambalažu, s originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama, te sa svom pratećom dokumentacijom (jamstveni list / uputstva za upotrebu / sheme / ... ).
Uz vraćenu robu potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici.

Nakon zaprimanja robe na skladište i pozitivnog ishoda kontrole vraćene robe, Lumbertrans d.o.o. se obvezuje bez odgađanja izvršiti zamjenu proizvoda. Otprema zamjenskih proizvoda podrazumijeva:
         * izvršenu eventualno potrebnu doplatu od strane kupca (osim u slučaju plaćanja pouzećem gdje kupac vrši doplatu direktno prilikom preuzimanja poštanske
            pošiljke)
         * izvršen eventualni povrat preplaćenog iznosa od strane Lumbertransa d.o.o. kupcu

Troškove otpreme zamjenskih proizvoda snosi kupac.

Lumbertrans d.o.o. NEĆE priznati pravo kupca na povrat robe s mogućnošću zamjene:
         * ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjena proizvoda
         * ukoliko isti ne dostavi pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjene proizvoda u roku od 14 dana od dana primitka robe
         * ukoliko isti ne izvrši povrat robe u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Lumbertrans d.o.o. o svojoj odluci glede zamjene robe

Lumbertrans d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku vraćene robe, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
         * ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o svojoj odluci glede zamjene robe i time nagovijestio njezin povrat
         * ukoliko kupac nije pravodobno izvršio povrat robe
         * ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Lumbertrans d.o.o.
         * ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje cjelovitost i funkcionalnost upakiranog sadržaja

Lumbertrans d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje robe nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Lumbertrans d.o.o. NEĆE izvršiti zamjenu vraćene robe ukoliko je u trenutku zaprimanja na vlastito skladište i slijedom izvršene kontrole ustanovljeno da je ista:
         * upotrebljavana
         * oštećena
         * neispravna uslijed nepažljivog ili nestručnog rukovanja, odnosno neovlaštenih zahvata
         * zaprljana uslijed nepažljivog rukovanja, neprikladnog skladištenja, transportnog pakiranja i/ili samog transporta
         * nepotpuna; sa sastavnim ili rezervnim dijelovima, te potrošnim materijalom koji nedostaju
         * bez originalne ambalaže ili s oštećenom ambalažom
         * bez originalnih deklaracija / oznaka / etiketa, s oštećenim originalnim deklaracijama / oznakama / etiketama ili sa neovlašteno postavljenim zamjenskim
            deklaracijama / oznakama / etiketama
         * bez prateće dokumentacije (uputstava za upotrebu / shema, ... )
         * sa serijskim brojem artikla koji se ne podudara s izdanim jamstvenim listom ili računom

Lumbertrans d.o.o. NEĆE izvršiti zamjenu za:
         * robu koja nije kupljena putem Lumbertransa d.o.o.
         * robu za koju kupac ne može dokazati da je kupljena putem Lumbertransa d.o.o., pri čemu će se kao jedini valjani dokument priznavati račun izdan i ovjeren
           od strane Lumbertransa d.o.o., te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i potrebno.
         * robu koju je kupac kupio putem distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Lumbertrans d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju za svoje ime i za svoj
           račun
         * robu koju je kupac kupio putem komisijskih partnera Lumbertransa d.o.o.

Lumbertrans d.o.o. NEĆE refundirati kupcu:
         * troškove povrata robe i/ili ponovne otpreme zamjenskih proizvoda
         * troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
         * troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
         * troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
         * štetu nastalu zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
         * naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
         * sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

2. Povrat neispravne robe

Lumbertrans d.o.o. jamči kupcima pravo povrata neispravne robe sukladno važećim odredbama Zakona o obveznim odnosima, a temeljem odgovornosti za materijalne nedostatke (zakonskog jamstva), te jamstva za ispravnost prodane stvari (jamstva proizvođača).
Pravila jamstva za ispravnost prodane stvari ne isključuju primjenu pravila temeljem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke.

Kupac je dužan primljenu robu pregledati i o vidljivim nedostacima bez odgađanja obavijestiti Lumbertrans d.o.o. Naknadne primjedbe glede vidljivih nedostataka lako zamjetnih pri uobičajenom pregledu Lumbertrans d.o.o. neće uzeti u obzir. 

Kod skrivenih nedostataka, odnosno onih koje nije moguće otkriti uobičajenim pregledom prilikom kupnje/preuzimanja, kupac je dužan bez odgađanja obavijestiti Lumbertrans d.o.o., ali je pritom odgovornost prodavatelja ograničena na dvije godine u slučaju potrošačkih ugovora (sklopljenih s fizičkim osobama), odnosno na šest mjeseci u slučaju trgovačkih ugovora (sklopljenih s pravnim osobama), računajući od dana predaje robe.
Lumbertrans d.o.o. ni u kom slučaju ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu protekom tog vremena.

Kada proizvođač jamči za ispravnost stvari rokom dužim od zakonski navedenog, Lumbertrans d.o.o. se kao ovlašteni prodavatelj obvezuje ispoštovati pravo kupca na reklamaciju, sve do isteka roka definiranog u jamstvenom listu.

Kupac je dužan poslati prodavatelju obavijest o nedostatku u pismenom obliku jednim od slijedećih komunikacijskih kanala:
            * elektroničkom poštom na adresu: lumbertrans@ri.t-com.hr
            * faxom na broj: 00385 / 51 / 277 - 587
            * poštom na adresu: Lumbertrans d.o.o. Jušići 69/E, 51211 Matulji, Hrvatska

Teret dokaza slanja obavijesti o nedostatku je na kupcu.

Lumbertrans d.o.o. će po zaprimanju navedene obavijesti dostaviti kupcu potvrdu o primitku iste, te pozvati kupca da izvrši povrat proizvoda s nedostatkom. Potvrda će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

Troškove povrata proizvoda s nedostatkom snosi kupac, kao i rizik slučajne propasti ili oštećenja istog do trenutka zaprimanja na naše skladište.
Povrat proizvoda s nedostatkom može se izvršiti osobno u toku radnog vremena naše trgovine, putem pošte ili kurirske službe, na slijedeću adresu:

Lumbertrans d.o.o.
Jušići 69/E
51211 Matulji
Hrvatska

Ukoliko se povrat vrši putem kurirske službe, molimo na pošiljku naznačiti i kontakt broj telefona za potrebe dostave: 00385 / 51 / 274 - 477.

Lumbertrans d.o.o. će prilikom zaprimanja na skladište izvršiti kontrolu vraćenog proizvoda.
Shodno tome, vraćeni proizvod mora sadržavati sve svoje sastavne i/ili rezervne dijelove, eventualni potrošni materijal, te prateću dokumentaciju (uputstva za upotrebu / sheme / ... ).
Uz vraćeni proizvod potrebno je priložiti račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list. Jamstveni list se izdaje za proizvode sa serijskim / LOT brojem.

Vraćeni proizvod Lumbertrans d.o.o. šalje na verifikaciju proizvođaču, te se obvezuje o njenom ishodu obavijestiti kupca u roku 60 dana od dana primitka reklamiranog proizvoda na svoje skladište; u suprotnom kupac zadržava pravo zatražiti novi istovjetan proizvod ili raskid ugovora uz povrat novca.

Iznimku glede povrata proizvoda s nedostatkom čini stacionarna, odnosno nepokretna ili ugrađena oprema koja zbog svoje prirode zahtijeva pregled na licu mjesta. U tom slučaju se Lumbertrans d.o.o. obvezuje u roku 30 dana izvršiti spomenuti pregled i obavijestiti kupca o njegovom ishodu, odnosno eventualnom daljnjem postupanju.

1. Opravdana reklamacija

Ukoliko se po izvršenom ispitivanju utvrdi opravdanost reklamacije, nedostatak će biti otklonjen o trošku prodavatelja.

Kad otklanjanje nedostatka podrazumijeva popravak proizvoda ili zamjenu njegovih dijelova, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača se produljuju za onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe proizvoda. 

Iznimno, u slučaju opravdanih okolnosti koje onemogućavaju otklanjanje opravdanog nedostatka, Lumbertrans d.o.o. će kupcu predati/dostaviti/montirati novi istovjetan proizvod bez ikakvih dodatnih troškova ili će mu ponuditi raskid ugovora i povrat novca. Kod predaje novog istovjetnog proizvoda, vremenski rok odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke, odnosno jamstvo proizvođača počinju teći danom predaje istog.

U slučaju raskida ugovora Lumbertrans d.o.o. se obvezuje bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos.
Lumbertrans d.o.o. će isplatiti isključivo iznos utvrđen ugovorom, odnosno računom kao njegovim valjanim dokazom. Shodno tome, izvršiti ćemo i povrat eventualno zaračunatih troškova isporuke, osim u slučaju dodatnih troškova koji su rezultat izričitog izbora vrste prijevoza od strane kupca, a koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza kojeg je ponudio Lumbertrans d.o.o.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se isključivo istoj osobi koja je kupovinu i obavila; isplate trećim osobama nisu moguće.
Povrat uplaćenog iznosa izvršiti će se istim sredstvom plaćanja kojim se koristio i kupac prilikom kupovine. Iznimku predstavlja plaćanje pouzećem dostupno na teritoriju Republike Hrvatske, gdje će u slučaju povrata novac biti doznačen na bankovni račun kupca.

2. Neopravdana reklamacija

Ukoliko proizvođač po izvršenom ispitivanju utvrdi neopravdanost reklamacije, Lumbertrans d.o.o. će o tome pismenim putem obavijestiti kupca. Obavijest će biti poslana putem elektroničke pošte ili u papirnatom obliku putem klasične pošte.

U slučaju neopravdane reklamacije, reklamirani proizvod se vraća kupcu o njegovom trošku i riziku ili ukoliko  okolnosti to dozvoljavaju, kupcu će biti ponuđen popravak proizvoda uz nadoplatu, što podrazumijeva prihvaćanje uvjeta važećih za redovne usluge popravka i/ili održavanja opreme od strane Lumbertransa d.o.o.


Neovisno o opravdanosti reklamiranog proizvoda, Lumbertrans d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak istog, niti uvažiti jamstvo proizvođača ukoliko:
            * kupac pravodobno ne dostavi pismenu obavijest o nedostatku
            * kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda s nedostatkom
            * kupac pravodobno ne izvrši povrat proizvoda u cijelosti; sa svim sastavnim i/ili rezervnim dijelovima, potrošnim materijalom, kao i pratećom
               dokumentacijom (uputstva za upotrebu / sheme, ... )

Nadalje, Lumbertrans d.o.o. NEĆE priznati odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda, niti uvažiti odgovarajuće jamstvo proizvođača ukoliko:
            * uz vraćeni proizvod nije priložen odgovarajući račun, u originalu ili preslici, te jamstveni list ukoliko je isti bio izdan
            * datum na računu, odnosno jamstvenom listu jasno ukazuje na istek svih jamstvenih rokova i obveza prodavatelja
            * se serijski broj vraćenog proizvoda ne podudara s izdanim računom ili jamstvenim listom
            * se slijedom izvršene kontrole ustanovi da je nedostatak posljedica:
               - nepridržavanja od strane kupca tvorničkih uputstava za montažu, rukovanje i održavanje proizvoda
               - nepažljivog, nemarnog ili nestručnog rukovanja
               - neovlaštenih zahvata i preinaka
               - neovlaštenog rastavljanja proizvoda i vraćanja prodavatelju u dijelovima
               - korištenja neoriginalnog pribora i/ili potrošnog materijala, odnosno neoriginalnih rezervnih dijelova
               - mehaničkih oštećenja nastalih krivicom kupca ili trećih osoba, životinja, te djelovanjem drugih predmeta
               - oštećenja nastalih uslijed preniskog ili previsokog napona
               - oštećenja nastalih uslijed vremenskih neprilika
               - oštećenja nastalih uslijed više sile  

Lumbertrans d.o.o. NEĆE zaprimiti pošiljku s reklamiranim proizvodom, već će odbiti njeno preuzimanje, kao i svaku odgovornost za eventualne troškove i štetu koji će time proizaći:
            * ukoliko kupac nije prethodno i pravodobno dostavio pismenu obavijest o nedostatku i time nagovijestio povrat proizvoda
            * ukoliko kupac šalje proizvod kupljen putem ovlaštenih distributera i/ili drugih pravnih osoba kojima je Lumbertrans d.o.o. dobavljač, ali koje robu prodaju u
              svoje ime i za svoj račun, kao i putem ugovornih komisijskih partnera, što podrazumijeva povrat tom prodajnom mjestu
            * ukoliko se troškom povrata namjerava teretiti Lumbertrans d.o.o.
            * ukoliko je pakiranje pošiljke oštećeno do stupnja u kojem se dovodi u pitanje upakirani sadržaj

Lumbertrans d.o.o. NEĆE odgovarati za gubitak, slučajnu propast ili oštećenje reklamiranog proizvoda nastale tijekom povrata, a prije zaprimanja na vlastito skladište.

Lumbertrans d.o.o. NEĆE refundirati kupcu:
            * troškove povrata robe
            * troškove eventualnog gubitka robe, odnosno pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * troškove eventualnog oštećenja pošiljke nastale prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * troškove eventualnog oštećenja upakiranog sadržaja pošiljke prilikom povrata, a prije zaprimanja na naše skladište
            * štetu nastalu zbog umanjenja vrijednosti robe krivicom kupca
            * razlike u cijeni nastale slijedom izmjena nabavnih ili prodajnih uvjeta
            * naknade i provizije pošte, banaka i/ili ostalih financijskih institucija
            * sve ostale troškove koji mogu proizaći nepridržavanjem od strane kupca ovdje spomenutih pravila o povratu robe

Shodno svemu navedenom, Lumbertrans d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za materijalni nedostatak proizvoda, kao i svih posljedica nastalih njegovom pojavom, ali i odbijanjem provedbe jamstva proizvođača za proizvod:
            * koji nije kupljen putem Lumbertransa d.o.o. ili njegove distribucijske mreže
            * za koji kupac ne može dokazati da je kupljen putem Lumbertransa d.o.o. ili njegove distribucijske mreže, pri čemu će se kao jedini valjani dokument
              priznavati račun izdan i ovjeren od strane Lumbertransa d.o.o. ili od strane ovlaštenog distributera, te dodatno jamstveni list, gdje to bude primjenjivo i
              potrebno          

Nadalje, Lumbertrans d.o.o. se isključuje od svake odgovornosti za bilo kakav oblik materijalne ili fizičke štete nanesene osobama, životinjama ili predmetima, te posljedično nadoknade spomenute štete po bilo kojoj osnovi, a koje se posredno ili neposredno mogu pripisati djelovanju kupljenog predmeta, za vrijeme trajanja jamstvenog roka, kao i nakon njegova isteka.

Lumbertrans d.o.o. se ograđuje od svake odgovornosti, te zadržava pravo teretiti kupca u slučaju neopravdano uzrokovanih troškova ili nanesene štete nastalih nepridržavanjem od strane kupca ovdje navedenih uvjeta kupovine.