HRV

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Iznos za koji će biti terećen račun vaše kreditne kartice izračuna se konverzijom eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. L’importo che verrà addebitato sul conto della carta di credito sarà calcolato mediante la conversione del prezzo dagli euro alle kune croate secondo il tasso di cambio corrente della Banca Nazionale croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


Automatski punjač klime za R1234yf, Clever Advance Basic, 01.018.35

Dostupnost: Nema na skladištu
(Pošaljite upit o dostupnosti proizvoda)

19.621,88 kn

= 2,604.27€

Opis proizvoda

Detalji

Automatski uređaj za punjenje klime na vozilima sa R1234yf, sa izbornikom rada na hrvatskom, bazom podataka za cca 800 vozila , sa grafičkim displejem sa ikonama. Software je sukladan europskoj normi br.842/2006.

Model bez štampača (moguća ugradnja uz doplatu).


Karakteristike:

- napajanje: 230V/50Hz
- vakuum pumpa kapaciteta 72 lit/1
- kompresor kapaciteta 300gr/1
- cijevi NP i VP dužine 3m sa brzim spojnicama sa ventilima
- spremnik freona od 12,5 kg sa automatskim grijačem
- funkcije: automatsko sakupljanje, recilkliranje freona, ispust starog ulja, vakuumiranje i test vakuuma, doziranje novog ulja, punjenje freona
- mogućnost manualnog testiranja pritisaka u sistemu klime
- 2 posude: za staro ulje i novo ulje
- software za ispiranje sistema (uz kit 01.000.96)
- programsko podešavanje dužine cijevi punjenja
- unutarnje automatsko ispiranje sistema samog uređaja
- manometri NP i VP klase 1, promjera 80mm
- manometar pritiska freona u spremniku uređaja
- kontrola propuštanja sistema sa dušikom (uz kit 01.000.142)
- programsko dopunjavanje spremnika freona uređaja
- baza podataka za vozila (osobna,dostavna,teretna,poljoprivredna,građevinska)
- mogućnost dopune baze podataka preko USB-a
- vlastita (personalizirana) baza podataka za 100 vozila
- moguć prijenos podataka na vanjsko računalo (PC)
- INFO stranica riepilog izvršenih radnji
- mogućnost logiranja 10 korisnika preko šifre
- stražnji pretinac za odlaganje sitnica i pribora
- kotači:2 fiksna, 2 okretna sa kočnicom

- dimenzije:500x520x950h

- težina: 69kg

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Proizvođač SPIN
SKU 1191061
Kataloški broj 01.018.35
Posebna dostava Ne