HRV

Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Iznos za koji će biti terećen račun vaše kreditne kartice izračuna se konverzijom eura u kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. L’importo che verrà addebitato sul conto della carta di credito sarà calcolato mediante la conversione del prezzo dagli euro alle kune croate secondo il tasso di cambio corrente della Banca Nazionale croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


BREEZE Advance Bus R134a, 01.001.33

Dostupnost: Nema na skladištu
(Pošaljite upit o cijeni proizvoda)

Cijena na upit

Opis proizvoda

Detalji

Automatski uređaj za sakupljanje, recikliranje, vakuumiranje i ponovno punjenje sustava klime na vozilima i busevima sa freonom R134a.
Nudi mogućnost automatskog rada ili ručnog (po pojedinim fazama) te mogućnost rada i na hybridnim vozilima (uz upotrebu posebnog ulja i aditiva za hybridna vozila).
Uređaj ima vlastitu bazu podataka za oko 2000 osobnih, dostavnih, teretnih (kamioni) i poljoprivrednih vozila (nema podataka za buseve), sa mogućnosti nadopunjavanja preko USB-a. Software uređaja rađen je prema normi EN 842/2006. Ova izvedba uređaja je bez štampača, isti se može ugraditi u uređaj (uz doplatu).

Karakteristike uređaja:
- napajanje 230V, 50Hz
- grafički displej sa ikonama
- spremnik kapaciteta 30 kg sa automatskim grijačem pri niskim ambijentalnim temperaturama
- cijevi NP i VP , svaka dužine 3 m sa brzim spojnicama sa ventilom
- vakuum pumpa 170 lt/11
- kompresor kapaciteta 600 gr/11
- automatsko sakupljanje freona i ulja
- automatski ispust sakupljenog ulja, filtriranja freona i spremanja u vlastiti spremnik
- programsko vakuumiranje
- programski test vakuuma (u mbar)
- 3 dozatora: za staro ulje, za novo ulje/aditiv (standard) i za novo ulje/aditiv (hybrid)
- doziranje ulja/aditiva preko vage
- software za rad i na hybridnim vozilima
- automatsko punjenje freonom
- manualni test pritisaka sistema klime na vozilu
- višejezični software na 18 jezika (uključen hrvatski)
- integrirana baza podataka za cca 2000 vozila
- software za ispiranje sistema klime tkz,potapanjem freonom (uz dodatak art.01.000.96 na upit)
- software za ispiranje sistema klime na WV vozilima (uz dodatak art.01.000.139 na upit)
- mogućnost odabira cijevi punjenja
- manualni ispust kondenzirajućih plinova
- mogućnost podešavanja dužine cijevi punjenja
- automatsko ispiranje sistema uređaja ovisno o odabiru vrste vozila: standard ili hybrid
- manometri NP i VP promjera 80 mm, klase 1
- manometar pritiska freona u spremniku uređaja
- test propuštanja sistema klime na vozilu sa dušikom (uz dodatak art.01.000.218 na upit)
- programsko dopunjavanje samog spremnika freona uređaja
- mogućnost nadopune baze podataka preko USB-a
- mogućnost prijenosa podataka na vanjsko računalo
- INFO stranica riepilog izvršenih radnji
- mogućnost logiranja do 10 korisnika (svaki preko svoje pristupne šifre)
- dimenzije uređaja: 560x610x1320 (h)


Dodatne informacije

Dodatne informacije

Proizvođač SPIN
SKU 1191096
Kataloški broj 01.001.33
Posebna dostava Ne