HRV

Cijene su prikazane u hrvatskim kunama i eurima,
prema fiksnom preračunskom tečaju 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


Prikazane cijene sadržavaju hrvatski PDV po stopi od 25%.
Oslobođene plaćanja spomenutog PDV-a su sve isporuke dobara i usluga:
- pravnim osobama unutar EU s važećim PDV identifikacijskim brojem
- svim kupcima izvan EU, uz obavljene carinske formalnosti


Plaćanje kreditnim karticama / PayPalom
Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti - kunama. Prilikom terećenja kreditne kartice isti iznos se konvertira u vašu lokalnu valutu prema tečaju izdavatelja kartice. Kao posljedica konverzije postoji mogućnost nastanka malene razlike u odnosu na originalnu cijenu naznačenu na našim internetskim stranicama.


Plaćanje bankovnim transferom
Plaćanja se vrše u kunama ili eurima na naše transakcijske račune.

ENG

The prices are displayed in Croatian currency (kuna) and euros,
at a fixed exchange rate of 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


The displayed prices include Croatian VAT at a rate of 25%.
All supplies of goods and services are exempt from the payment of VAT for:
- legal persons within the EU who have the valid VAT identification number
- all customers outside the EU having completed customs formalities


Payment by credit card / PayPal
All payments will be effected in Croatian currency. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Payment by bank transfer
Payment  is made in kune or in euro into our bank  accounts.


ITA

I prezzi sono indicati in valuta croata (kuna) ed euro,
in base al tasso di conversione fisso del 7,53450
(1 euro = 7,53450 kuna).


I prezzi indicati includono l'IVA croata al tasso del 25%.
Sono esenti dal pagamento dell’IVA tutte le forniture di beni e servizi a:
- persone giuridiche all'interno dell'UE che possiedono la partita IVA valida
- tutti i clienti al di fuori dell'UE, avendo completatole formalità doganali 


Pagamento con carta di credito / PayPal
Tutti i pagamenti verranno effettuati in valuta croata. Nel momento dell’addebito sulla vostra carta di credito lo stesso importo sarà convertito nella vostra valuta locale secondo il tasso di cambio del circuito della carta di credito.  Quale risultato della conversione, può verificarsi una leggera differenza rispetto al prezzo originario indicato sul nostro sito web.


Pagamento tramite bonifico bancario
I pagamenti si effettuano in kune o in euro sui nostri conti correnti.


GAMBETI (ŠKOPCI), 8029R

Proizvod Cijena Količina
GAMBET 1,5 T, 8029R/13 - prikaži detalje
7,46 €

= 56,21 kn

GAMBET 12 T, 8029R/35 - prikaži detalje
99,25 €

= 747,80 kn

Nema na skladištu

GAMBET 13,5 T, 8029R/38 - prikaži detalje
130,23 €

= 981,22 kn

Nema na skladištu

GAMBET 17 T, 8029R/42 - prikaži detalje
170,43 €

= 1.284,10 kn

Nema na skladištu

GAMBET 1T, 8029R/11 - prikaži detalje
5,61 €

= 42,27 kn

GAMBET 2 T, 8029R/16 - prikaži detalje
7,66 €

= 57,71 kn

GAMBET 25 T, 8029R/50 - prikaži detalje
291,45 €

= 2.195,93 kn

Nema na skladištu

GAMBET 3,25 T, 8029R/19 - prikaži detalje
13,15 €

= 99,08 kn

GAMBET 35 T, 8029R/57 - prikaži detalje
463,98 €

= 3.495,86 kn

Nema na skladištu

GAMBET 4,75 T, 8029R/22 - prikaži detalje
19,35 €

= 145,79 kn

GAMBET 42,5 T, 8029R/65 - prikaži detalje
878,54 €

= 6.619,36 kn

Nema na skladištu

GAMBET 500 kg, 8029R/8 - prikaži detalje
3,27 €

= 24,64 kn

Nema na skladištu

GAMBET 55 T, 8029R/70 - prikaži detalje
913,71 €

= 6.884,35 kn

Nema na skladištu

GAMBET 6,5 T, 8029R/25 - prikaži detalje
28,90 €

= 217,75 kn

GAMBET 750 kg, 8029R/10 - prikaži detalje
3,98 €

= 29,99 kn

GAMBET 8,5 T, 8029R/28 - prikaži detalje
39,78 €

= 299,72 kn

GAMBET 9,5 T, 8029R/32 - prikaži detalje
74,12 €

= 558,46 kn

Nema na skladištu

Opis proizvoda

Detalji

Gambeti (škopci) za podizanje tereta minimalnog sigurnosnog koeficijenta 6.

Materijal i termička obrada: bonificirani čelik (otvrdnjavanje i kaljenje).
Bonifikacija se provodi s ciljem postizanja veće tvrdoće i otpornosti čelika.

 Površinska obrada:
- tijelo: pocinčano na toplo postupkom umakanja
- navojni štift: pocinčano A2E + obojano (modeli nosivosti do 25 tona u narančastu boju, a oni od 35 do 55 tona u zelenu boju).

Proizvod je podvrgnut slijedećim laboratorijskim testovima:
• kemijska analiza materijala
• metalografska analiza (provjera procesa bonifikacije)
• ispitivanje čvrstoće i žilavosti materijala
• vlačno ispitivanje (provjera puknuća proizvoda:
  minimalna prihvatljiva vrijednost mora biti veća od rezultata dobivenog umnoškom WLL nosivosti i sigurnosnog koeficijenta)
• test zamora (provjera puknuća proizvoda:
  proizvod mora izdržati minimalno 20.000 ciklusa pod opterećenjem 1,5 puta većim od svoje deklarirane nosivosti)
• test probnog opterećenja (2 x WLL nosivost)
• kontrola dimenzija proizvoda (prema projektnim nacrtima)
• vizualna kontrola proizvoda

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Proizvođač BETA UTENSILI
Posebna dostava Ne